Lietuvių kalba ir vėl liks tik prasčiokams?

Buvo laikai, kai lietuviškai kalbėjo tik varguomenė, elitui save priskiriantys bajorai ir plikbajoriai kalbėdavo svetima, užtat aukštuomenės kalba – lenkų ar prancūzų. Vėl grįžtame atgal. Užsienio kalbos mokėjimas vertinamas labiau nei lietuvių. O ir viešus užrašus mūsų valstybine kalba jau išstūmė užsienietiškos iškabos. Kas atsitiko lietuviui?

Apie tai prie ŽAlGIRIO NACIONAlINIO PASIpRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys, praėjusią politinę kadenciją buvęs jos pirmininku Valentinas STUNDYS, rašytojas Vytautas BUBNYS, etnologas, Edukologijos universiteto profesorius Libertas KlIMKA, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Rudnios mokyklos direktorė Birutė ŠVAGŽDIENĖ. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.