Apie mus

Žodis Žalgiris …

… Lietuvių kalboje žinomas nuo seno, tai ir mūsų tautos pergalė prieš kryžiuočius didžiajame Žalgirio mūšyje, tai ir lietuvių pergalės krepšinyje… Tariant šį žodį dažno lietuvio krūtinę užpildo pasididžiavimo savo tauta jausmas. Žalgiris mums simbolizuoja pergales, mūsų kaip tautos atgimimą. Būtent atgimimo mūsų šaliai reikia dabar labiau nei bet kada ankščiau per pastaruosius 20 nepriklausomybės metų; tautinio, kultūrinio, vertybinio, edukacinio ir ekonominio atgimimo. Dėl šios priežasties, kaip reakcija į mūsų šalyje vykdomas neteisybes ir nacionalinės tapatybės bei vertybių smukdymą, 2009 m. įsikūrė Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas. Judėjimas subūrė žinomus mūsų šalies kultūros, visuomenės, politikos veikėjus ir įsipareigojo kovoti už Lietuvos kultūrinį bei materialinį gerbūvį, tautinį atgimimą

Judėjimo misija

Būti alternatyvų patriotinį, antiglobalistinį požiūrį atstovaujančia visuomenine jėga

Judėjimo vizija

Tapti kritinę gyventojų masę vienijančiu judėjimu ir prisidėti prie klestinčios, savo žmonių ekonomine bei kultūrine gerove besirūpinančios šalies sukūrimo

Judėjimo prioritetai

NACIONALINĖ KULTŪRA, nes tik per kultūra ir jos kūrimą išliksime tuo kuo esame – tauta
NACIONALINĖS VERTYBĖS, nes tik savo šaknis žinanti ir save vertinanti tauta – kitų vertinama tauta
PATRIOTIZMAS, nes tik save gerbianti tauta – kitų gerbiama tauta;
ŠVIETIMAS, nes tik išsilavinusi ir išmintinga tauta – savo likimą sprendžianti tauta
EKONOMIKA, nes tik neskurstanti tauta – savo likimu pasirūpinti galinti tauta

Judėjimo žmonės

Arvydas Juozatis
filosofas, visuomenės veikėjas, ideologinis judėjimo lyderis 
Gediminas Jakavonis 
politikas, visuomenės veikėjas, atsakingasis judėjimo sekretorius
Vitas Tomkus 
Dienraščio “Respublika” vyriausiasis redaktorius, visuomenės veikėjas, apžvalgininkas 
Rolandas Paulauskas
nepriklausomybės akto signataras, politikas, visuomenės veikėjas 
Alvydas Šliogeris
filosofas, visuomenės veikėjas
Krescencijus Stoškus
mokslininkas, filosofas