Apie darbo grupės…

Algirdas Butkevičius paklaustas apie valstybės vadovės pastabas, kad valdžia neretai tik imituoja darbą, sukurdama pernelyg daug darbo grupių ir per ilgai skaičiuodama bei svarstydama, kaip išspręsti šalį kamuojančias problemas, Vyriausybės vadovas netiesiogiai atsikirto p. Grybauskaitei.
„Darbo grupės reikalingos tam, kad priimtume teisingus, apsvarstytus sprendimus, kad įsigilintume, kokį palikimą gavome iš buvusios valdžios, kad rastume, kokius įstatymus reikia keisti“, – aiškino p. Butkevičius. Jis taip pat teigė, kad priimant strateginius sprendimus būtini kruopštūs paskaičiavimai: „Esu ekonomistas, todėl neįsivaizduoju, kad be paskaičiavimų priimtume svarbesnius sprendimus. Priešingu atveju tapsime finansiškai priklausomi įgyvendindami strateginius projektus.“
Apie tai ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo, Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Nesteckis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma , Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, pirmosios Vyriausybės prekybos ministras Albertas Sinevičius. Diskusiją vedė Gediminas JAKAVONIS.