Antanas Plieskis

Apie jaunimo užimtumą Lietuvos vasaros metu.

2013-07-25

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimas yra viena iš neformalaus vaikų švietimo veiklų. Vaiko teisės į poilsį ir laisvalaikį garantijos yra nustatytos tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 31 straipsnyje skelbiama, kad valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę į poilsį ir laisvalaikį, teisę dalyvauti žaidynėse ir jo amžių atitinkančiuose pramoginiuose renginiuose, laisvai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir kurti meno kūrinius. Be to, valstybės dalyvės, gerbdamos ir skatindamos šias teises, prisideda, kad vaikui būtų suteiktos atitinkamos ir vienodos [Skaityti daugiau...]