Renovacijos keliai ir klystkeliai

Šalyje renovuojama daugiau kaip 1300 daugiabučių, tačiau toli gražu ne visi jų gyventojai šį procesą stebi ramiai. Nors valdininkai bando tikinti, kad pastatų atnaujinimas iš esmės vyksta sėkmingai, tačiau ir rangovai, ir užsakovai pripažįsta: teisės aktuose esama rimtų spragų, kurios ne tik vilkina pradėtus darbus, bet kartais net ir trukdo juos pradėti.

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo europarlamentaras, buvęs aplinkos ministras Valentinas MAZURONIS, Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius SERBENTA, UAB „Varėnos statyba“ generalinis direktorius Vytautas VALENTUKEVIČIUS ir Anykščių meras Kęstutis TUBIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.