Lietuvos Konstitucija ir Konstitucinis teismas.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
6 straipsnis
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas šias nuostatas, savo nutarimuose pabrėžia, jog Lietuvos Konstitucijoje nustatyta valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu. Šiuo principu siekiama išvengti valdžios savivalės arba absoliutizmo.
Taigi, galima teigti jog svarbiausiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo uždavinys – apsaugoti šalies valdžios institucijų modelį, palaikyti ir užtvirtinti jų pusiausvyrą bei funkcionavimo darnumą. Konstitucinis Teismas nagrinėja tai, kad kiti įstatymai ir teisės aktai neprieštarautų Lietuvos Konstitucijai.

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo, Seimo narys Povilas Urbšys, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus BIČKAUSKAS , Seimo narys ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos Generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, teisininkas Saulius Arlauskas. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS