Kultūros centrai ir ateities Lietuva

Nors didieji Lietuvos kultūros centrai veikia plačiu mastu, juose vyksta daug renginių, žmonės kviečiami kūrybingai praleisti laiką būreliuose ir meno kolektyvuose, tačiau mažieji kaimų kultūros namai dar turi tos dvasios, kuri iš Lietuvos jau traukiasi.
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Vilniaus mokytojų namų Kultūros ir švietimo centro vadovė Zita Žepnickienė, Lietuvos liaudies kultūros centro Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, rašytojas Romas Sadauskas, Dailininkė Ramunė Vėliuvienė. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.