Kodėl lietuviai ir latviai – vis mažiau braliūkai?

Prieš Rusiją rėkaujame vieni. Niekas, išskyrus rusus, negirdi. Ir Briuselyje niekas negirdi, jei ir drįstame ką pasakyti. Nes sakome vieni. Dujų terminalą statėme vieni. Elektros jungtį iš Švedijos atsitempėme vieni. Kodėl pučiamės lyg būtume pasaulio bamba? Kodėl nenorime turėti bendrų interesų su geriausiais savo kaimynais braliūkais latviais?

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo narys Povilas URBŠYS, Lietuvių kalbos instituto profesorė Danguolė MIKULĖNIENĖ, filosofas Arvydas JUOZAITIS ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Alvydas BUTKUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.