Kodėl Europos Tarybos priimta Konvencija turi būti pasirašyta Lietuvoje

Latvijoje vyksta atkakli kova dėl darželiuose bandomo įgyvendinti lyčių lygybės projekto. O Lietuvoje kol kas tyliai laukiama darbo grupės ekspertų išvadų. Kodėl mūsų visuomeninės organizacijos nesiima veiksmų, kad skandinavų peršamas projektas būtų sustabdytas?
2012 m. spalio 13 d. numeryje „Respublika” rašė, kad 54 Latvijos nevyriausybinės organizacijos priešinasi ugdymo metodikai, skatinančiai darželinukus rengtis priešingos lyties drabužiais („Latviai nesutinka tvirkinti vaikų. O mes?”). Latviams pasipiktinimą sukėlė iš danų kalbos išverstos knygelės darželinukams „Diena, kai Rūta buvo Richardas” ir „Diena, kai Karlis buvo Karlina”. Tos pačios knygelės verčiamos ir į lietuvių kalbą, tačiau mūsų visuomeninės organizacijos, skirtingai nei latviai, dar neskuba rinkti parašų prieš metodikos taikymą darželiuose.
Genderizmo ideologija (teigianti, jog lytis nėra įgimta, o įgyta) peršama ne tik darželiams, bet ir plačiajai visuomenei. Europos Taryba spaudžia Lietuvą pasirašyti konvenciją „Dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo”. Anot NŠTA pirmininko, po skambiu šios konvencijos pavadinimu ir deklaruojamais kilniais tikslais slypi ne tokie jau nekalti dalykai. Konvencija siekiama įteisinti genderizmo ideologiją, į teisines sąvokas įtraukti tokius naujadarus kaip „socialinė lytis”.

„Konvencijoje sužaista apsukriai. Pavadinimas gražus – atrodo, kad dabar visi kovosime prieš smurtą. Tačiau pačiame konvencijos turinyje įpintas draudimas diskriminuoti ne tik dėl rasės, tautybės, lyties, bet ir dėl „socialinės lyties”. Tai reiškia, kad jei žmogus vieną dieną sugalvos, jog nori būti kitos lyties, tai bus toleruotina. Visi įstatymai, visos programos bus taikomos prie šios konvencijos. Lietuva, pasirašydama ją, palaikytų lyties keitimo operacijas”, – kalbėjo T.Šalkauskas.

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo NŠTA pirmininkas Tomas Šalkauskas, filosofe Nida Vasiliauskaitė, Lietuvos šeimos centro direktore Dalia Lapienienė, Rolandas Paulauskas. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.