Kaip išėjo sovietų kariuomenė

1993 m. rugpjūčio 31 d. 23 val. 45 min. lietuvos sieną pervažiavo geležinkelio ešelonas su paskutinio mūsų šalyje dislokuotos rusų kariuomenės dalinio likučiais. Ši diena baigė 1940 m. prasidėjusią ir 53 metus trukusią okupaciją. svetima kariuomenė išvesta po ilgų ir varginančių derybų.

Apie tai, kaip buvo rengiamasi rusų kariuomenės išvedimui, prie ŽALGIRIO NACIONAlINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, pirmasis atkurtos nepriklausomos lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius BUTKEViČIUS, vienas iš lietuvos kariuomenės kūrėjų brigados generolas Česlovas JEZERSKAS, šiuo metu lietuvos respublikos seimo narys, o tuo metu buvęs lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas GYLYS ir Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, 1993 metais buvęs prezidento a.M.Brazausko patarėjas, diplomatas Justas Vincas PALECKIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.