Dar karta apie vaiko teises Lietuvoje

Vaiko teisės – vaikams priskiriamos ir garantuojamos teisės. Pasauliniu mastu jas įtvirtino JT Vaiko teisių konvencija, priimta JT Generalinės asamblėjos 1989 metų lapkričio mėn. Ratifikuota daugelyje pasaulio valstybių.
…Visiškai sutinkame, kad smurtas ir nepagarba žmogaus orumui yra opi problema ne tik Lietuvoje, o Įstatymų tobulinimas ir iniciatyvos ieškoti efektyvesnių būdų vaikų saugumui užtikrinti yra sveikintinos. Tačiau minėto įstatymo pataisos ir galimas įstatymo vykdymas, kelia daug grėsmių šeimai, šeimos statusui ir vaikų gerovei.
Pasigendame dalykinių diskusijų darbo grupėse ir skaidrumo, aptariant siūlomas pataisas bei jų keliamas grėsmes valstybės pagrindui – šeimos institutui. Klausimas, liečiantis vaikus, yra pernelyg jautrus ir delikatus, kad būtų priimtas skubos tvarka. Manome, kad Įstatymai turi didinti žmonių saugumą, o ne įtampą visuomenėje… (Atviras laiškas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO )
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo, Seimo narė Virginija Baltraitienė, Seimo narys Rymantas Dagys, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, Lietuvos Respublikos Vaiko teisiu ir ivaikinimo tarnybos vedeja Odeta Tarvydiene. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.