Dar kartą apie Sausio 13-ąją

Turbūt nėra mokyklos, nėra miestelio, nėra įstaigos, kur Sausio 13-oji nebūtų minima. Šiemet ji bus minima jau 21 kartą. Šia proga, kaip jokios kitos šventės metu, girdime daug gražių kalbų apie Tėvynę Lietuvą, meilę jai ir kovą už laisvę. Ir vis dėlto iki šiol per 21 metus apie Sausio 13-osios įvykius yra pasirodžiusi tik viena knygelė, išleista tais pačiais metais, kur įvykių liudininkai dalijasi prisiminimais. Kodėl šis laikotarptis taip istorikų apleistas? Kodėl jis neįdomus tiems, kurie dabar yra valdžioje? Galų gale, kokie procesai tada vyko iš tikrųjų?

Atsakymų į tuos klausimus ieškome šioje ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskusijoje. Pokalbyje dalyvauja pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos ministras, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Audrius BUTKEVIČIUS, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Kazimieras MOTIEKA, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas VAIŠVILA, Medininkų tragediją išgyvenęs, Lietuvos evangelikų reformatų vyskupas Tomas ŠERNAS. Diskusiją veda žalgirietis Gediminas JAKAVONIS. Visas straipsnis